เข้าร่วม
กลุ่มมหาวิทยาลัยของคุณ
ตอนนี้!

Get waemee on Google Play

Get waemee on the Apple Store

จากนักศึกษาสู่นักศึกษา
เท่านั้น

หางานที่เหมาะ สำหรับคุณ :
influencer , e-sport หรือ งานพาร์ททาม

Earn money

หาเงินค่าขนม,
ได้ประสบการณ์การทำงาน

ประกาศงานใหม่ๆ
ทุกสัปดาห์!

เข้าถึง ข้อเสนอสุดพิเศษ
สำหรับนักศึกษาเท่านั้น

Access to discounts

สิทธิพิเศษเข้าถึงส่วนลดทั้งหมดฟรี
และข้อเสนอพิเศษเฉพาะสำหรับนักศึกษา

รับข้อสุดพิเศษทันที

โอกาส ฝึกงาน
และ ทุนการศึกษา

Internship

Conquer the world

เพิ่มโอกาศสูงสุดในการสร้างตัวเอง แล้วก้าวสู่การเป็นผู้นำ

Next Step

เข้าร่วมกลุ่มมหาวิทยาลัยตนเองพร้อม เพื่อนๆของคุณ

เพิ่มโอกาสให้มากที่สุด :
มาเข้าร่วม waemee ไปด้วยกัน

Get waemee on Google Play

Get waemee on the Apple Store

© 2020

Terms and Conditions

waemee ถูกสร้างขึ้นโดย นักศึกษา
และผู้ประกอบการที่มีความเชื่อว่า
เด็กรุ่นใหม่คืออนาคต

HUAWEI - Official Partner